Malta

Lead Organization: Malta Financial Services Authority (MFSA)

The Malta Financial Services Authority (MFSA) will participate in the World Investor Week from 3 to 9 October 2022. The initiatives to be carried out during the World Investor Week will include dissemination of IOSCO press releases and key messages on the MFSA social media such as Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram. These initiatives will be aimed to promote investor education and protection among the general public and retail investors. The MFSA website will be also updated with a dedicated section on sustainable finance, as part of our effort to raise awareness on this topic among consumers. Furthermore, the Malta Stock Exchange, a member of the World Federation of Exchanges, will hold a bell ringing ceremony during World Investor Week 2022 (on the 4th October 2022) to promote the importance of financial literacy and to raise awareness of WIW 2022.


L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) se tipparteċipa fil-Ġimgħa Dinjija tal-Investitur mit-3 sad-9 ta’ Ottubru 2022. L-inizjattivi li se jsiru matul il-Ġimgħa Dinjija tal-Investitur se jinkludu t-tixrid ta’ stqarrijiet għall-istampa tal-IOSCO u messaġġi ewlenin fuq il-midja soċjali tal-MFSA bħal Facebook, LinkedIn, Twitter u Instagram. Dawn l-inizjattivi se jkunu mmirati biex jippromwovu l-edukazzjoni u l-protezzjoni tal-investituri fost il-pubbliku ġenerali u l-investituri fil-livell tal-konsumatur. Il-websajt tal-MFSA se tkun aġġornata wkoll b’sezzjoni apposta dwar il-finanzi sostenibbli, bħala parti mill-isforz tagħna biex inqajmu kuxjenza dwar dan is-suġġett fost il-konsumaturi. Barra minn hekk, il-Borża ta’ Malta, membru tal-Federazzjoni Dinjija tal-Iskambji, se torganizza ċerimonja tad-daqq tal-qniepen matul il-Ġimgħa Dinjija tal-Investitur 2022 (fl-4 ta’ Ottubru 2022) biex tippromwovi l-importanza tal-litteriżmu finanzjarju u tqajjem kuxjenza dwar WIW 2022.


Website(s): https://www.mfsa.mt/consumers/consumer-awareness/consumer-awareness-and-campaigns/
https://www.mfsa.mt/consumers/consumer-awareness/sustainable-finance/

World Investor Week Coordinator(s): Financial Promotion - Conduct Supervision, financialpromotion@mfsa.mt

  • Malta Stock Exchange

Updated: September 28, 2022